Per Vespa wordt er € 300,00 waarborg geteld. Dit met een maximum van € 1500,00 per groep.